Veel Gestelde Vragen  

  • Deelname RSW

De RSW zijn bestemd voor Scouts. Je kunt deelnemen met je eigen patrouille of ronde (we noemen dit verder een ploeg) als je wordt ingeschreven door de leiding van je eigen groep. Voor deelname aan de RSW moet een eenheid ook voldoen aan de toelatingseisen van de LSW, omdat de winnaars onze regio moeten vertegenwoordigen op de LSW. Hierbij speelt met name de leeftijd een grote rol. ( zie: www.scoutingwedstrijden.nl). Voldoet de eenheid niet aan de eisen, dan kan het niet deelnemen aan de competitie.

  • Inschrijven

Inschrijven kan de leiding doen via de inschrijvingsformulieren die ze via de mail hebben ontvangen. Je kan de formulieren ook vinden op de site

  • Groepsgrootte

Tijdens de RSW moet je ploeg met minimaal 5 en maximaal 7 personen groot zijn. Kleinere groepen doen niet mee voor de prijzen. Mocht je nu met een ploeg van 5 of meer aan het weekend beginnen, maar door overmacht (bv. doordat iemand ziek wordt) blijf je maar met 4 over, dan mag je nog wel voor de wedstrijd doorgaan. Maar de wedstrijdleiding bepaalt of iets overmacht is of niet.

  • Later komen of eerder weggaan

Deelnemers aan de RSW moeten in ieder geval van vrijdagavond 22:00 tot en met zondag 13:00 aanwezig zijn. Heb je dus vrijdagavond een feestje of moet je zondagochtend voetballen, dan kun je niet ook meedoen met de RSW. Als je leiding toch vindt dat er voor een bepaald geval een uitzondering moet worden gemaakt kan dat aan de organisatie worden voorgelegd, en beslist de wedstrijdleiding of je wel of niet mee kunt doen.

  • Wie organiseren de RSW?

Sinds 2011 hebben naast het 3 koppige kernteam ook een speciaal organisatieteam  (OT) in het leven geroepen. Dit team neemt het leeuwendeel van de voorbereiding voor zijn/ haar rekening. Tijdens het weekend liggen er diverse uitvoerende taken voor leiding en werkstammen.

 

Tijdens de wedstrijden gaan de eenheden zelf aan de slag zonder hulp van de eigen leiding. Om de wedstrijden eerlijk te houden hebben we een juryteam geformeerd uit voornamelijk leiding van de diverse deelnemende ploegen

 

  • Moeten de eenheden het helemaal alleen doen?

Nee, op de wedstrijden worden de ploegen verdeeld over de subkampen. Ieder gebied heeft een aantal stafleden, waar de deelnemers terecht kunnen met alle vragen en problemen. De stafleden zijn er om de deelnemers te helpen, zij delen geen punten uit, je kunt ze dus alles vragen. Verder is het niet toegestaan voor eigen leiding om tijdens de wedstrijden op het subkamp te komen.  Met uitzondering van zaterdagavond na het avondeten, dan mag de leiding een half uur het subkamp op om de deelnemende ploegen te bezoeken.

  • Mag de eigen leiding mee?

Jazeker, de leiding kan zich opgeven als medewerker! In dat geval kom je ze tijdens het weekend frequent tegen. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat het een leuk en actief weekend wordt. In het geval dat er geen leiding mee gaat op het weekend, dan willen wij graag per deelnemende ploeg een contactpersoon voor calamiteiten.

© Copyright 2018.