Subkamp Regels  

Op elk subkamp zijn er regels om er voor te zorgen dat het reilen zeilen goed gaat.

Op een subkamp gelden de volgende regels:

  • Medicijnen dienen ingeleverd te worden bij de Subkampstaf
  • Radio’s en mobieltjes zijn niet toegestaan
  • Iedere ploeg dient over al zijn eigen materiaal te beschikken tijdens het kamp. Onderling delen met ander ploegen van je groep is niet toegestaan.
  • Bij het verlaten van het subkamp, bijv om naar het toilet te gaan, staf inlichten.
  • Gooi afval netjes in de vuilniszakken.
  • Blijf als ploeg altijd bij elkaar.
  • Bij calamiteiten altijd de subkampstaf inlichten.
  • Energydrank is niet toegestaan.
  • De subkampstaf mag motivatiepunten uitdelen, dus laat je van je beste kant zien!

© Copyright 2018.