Regelement      

Veiligheid

Zorg zelf voor voldoende veiligheid. Controleer vooraf kooktoestellen en drukverdelers, zorg voor slangklemmen e.d. Voor de keukens in gebruik genomen worden zal de jury controleren op veiligheid en zo nodig verstevigen. Dit kan ten koste gaan van de te behalen punten maar de veiligheid gaat boven winnen. Zorg er dus voor dat je keuken stevig staat!!

Let op: In het kader van de ARBO-wet wijzen wij erop dat de eigen leiding verantwoordelijk is voor het meegeven van veilig en deugdelijk materiaal. Onveilig materiaal zal worden ingenomen door de Subkampstaf. Tijdens de RSW hanteren wij voor het materiaal de volgende regels:

  • gasslangen niet ouder dan 5 jaar
  • drukmeters niet ouder dan 5 jaar

Als er deelnemers zijn die op bepaalde gebieden beperkingen hebben en/of medicijnen moeten gebruiken, geef dit dan duidelijk aan op het inschrijfformulier. De Subkampstaf worden hier ook graag van op de hoogte gesteld. Vraag daarom de betreffende deelnemer dit aan het begin van de RSW te melden aan de Subkampstaf.

Uniform

Tijdens de RSW hechten we veel waarde aan het uniform. Onder het uniform verstaan we: bloes, groepsdas en hoofddeksel (als deze bij je groep gebruikelijk is). Er zijn 3 momenten dat het uniform verplicht is en themakleding niet toegestaan: opening, hike en de sluiting. Voor de rest van het weekend loop je in themakleding en als je dit niet hebt, dan loop je in uniform. Met andere woorden: het is niet toegestaan om in gewone kleren te lopen!

Kamperen

Iedere eenheid moet zelf voor de kampeeruitrusting zorgen. Dat wil zeggen dat zij zelf een tent bij zich hebben die compleet en waterdicht is en dat zij die tent ook zelf kunnen opzetten. Daarnaast moeten de eenheden een keuken pionieren. Pionierhout is op het terrein aanwezig, maar wil je zeker zijn van goede palen neem dan je eigen hout mee, touw moeten de eenheden ook zelf bij zich hebben. Iedere eenheid krijgt 10 palen of neemt 10 palen mee voor het bouwen van de keuken, voor een tafelblad moeten zij zelf zorgen. Elke paal die je extra gebruikt kan minpunten opleveren. Natuurlijk horen kookstellen, voldoende gas, pannen, afwasspullen, een tenthamer en een keukenzeil. Ook tot de vaste uitrusting.

Let op; Het is niet toegestaan om materiaal van andere deelnemende eenheden te lenen!! Ook groepen die meerdere patrouilles leveren moeten voor ieder van hen een complete uitrusting verzorgen, er mag niet onderling uitgewisseld of geleend worden.

Op buitenzorg gelden de gewone kampregels, laat het bos heel, ’s nachts is het zeker rustig maar ook overdag zijn blèrende radio’s niet toegestaan. GSM’s, radio's en dergelijke zijn gedurende de RSW niet toegestaan, en als je er toch een bij je hebt wordt die in bewaring genomen gedurende het weekend door de leiding.

Leeftijd en eenheidsgrote

Een eenheid bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen die aan het eind van de LSW niet jonger zijn dan 10 jaar en niet ouder dan 15 jaar. Omdat de winnaars namens de regio deelnemen aan de LSW geldt deze datum als leeftijdsgrens.

Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar. Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen hanteren wij de regel dat maximaal de helft van een ploeg 15 jaar mag zijn. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn.

Ploegen die 1 of meer leden hebben die te oud zijn of een onevenwichtige leeftijdsverdeling hebben, worden van deelname uitgesloten

Een groep moet met minstens 5 personen komen. Deze mensen moeten gedurende het hele weekend aanwezig zijn. Daaronder verstaan wij van vrijdagavond 22:00 tot zondag 13:00. Is vooraf bekend dat een scout niet deze gehele periode aanwezig kan zijn (bijvoorbeeld vanwege een feestje, sportwedstrijd etc.), kan deze niet deelnemen aan de RSW. Mocht de leiding vinden dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan kunnen ze dat aan de wedstrijdleiding voorleggen, en die kan dan beslissen dat iemand wel of niet mag deelnemen aan de RSW.

Soms kan het voorkomen dat een ploeg met voldoende deelnemers voor aanmelding, wegens overmacht in de loop van het weekend niet meer aan de eisen voldoet. In dat geval kan deze ploeg toch blijven meedoen voor de prijzen. Maar alleen wanneer het echt overmacht is (ziekte, heimwee, onverwachte gebeurtenissen thuis zijn overmacht, een sportwedstrijd, de verjaardag van oma of een feestje niet!). De wedstrijdleiding bepaalt of een situatie overmacht is, en of het team dus door mag gaan voor de prijzen.

© Copyright 2018.